Enable JavaScript to visit this website.

LES MER OM FOLKEHELSEINSTITUTTETS
ANBEFALINGER:

 

I Norge bør det vurderes å gi TBE-vaksine til barn og voksne som ferdes mye i skog og mark og som erfaringsmessig ofte blir bitt av flått langs kysten i Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud. Risikoen for smitte er høyest i disse områdene samt i tilgrensende geografiske områder. Det er også funnet TBE-virus i flått i enkelte områder langs hele kysten nord til Helgeland. Selv om smitte til mennesker hittil har skjedd bare i sørlige kyststrøk, kan det være risiko for smitteoverføring der det finnes TBE-infiserte flått.


Ved utenlandsreise: Friluftsaktivitet i skogområder i land der smitten forekommer (f. eks. aktuell for orienteringsløpere, skogsarbeidere, personer som skal gå fottur eller ligge i telt). Risikoen for smitte kan variere betydelig innenfor små områder. Om mulig bør lokale kontakter rådspørres om hvorvidt vaksinasjon er nødvendig.


Vaksinasjonsveilederen til Folkehelseinstituttet – Skogflåttencefalittvaksine
(TBE-vaksine) - veileder for helsepersonell 
Les mer 


Smittevernveilederen til Folkehelseinstituttet – Skogflåttencefalitt
(TBE-virusinfeksjoner) 
Les mer

Illustrasjonsfoto anbefalinger for TBE vaksine

 

TicoVac og TicoVac Junior kan bestilles fra   Folkehelseinstituttet, eller fås på apotek.
​​​​​​Les mer