Enable JavaScript to visit this website.

TBE-VAKSINE KAN FOREBYGGE TBE

 

TicoVac® Vaksine mot skogflåttencefalitt. Flåttbitt kan føre til skogflåttencefalitt, også kalt TBE (tick-borne encephalitis) eller flåttoverført hjernebetennelse. Det finnes i dag ingen medisin som kan kurere sykdommen, men det finnes en vaksine som kan forebygge TBE: TicoVac/TicoVac Junior. Denne kalles av noen for «flåttvaksine».

Illustrasjonsfoto TBE-vaksine

INDIKASJON:

TicoVac Junior er vaksine mot encefalitt (TBE) overført gjennom flåttbitt, og er indisert for vaksinasjon av barn eldre enn 1 år og yngre enn 16 år. TicoVac Junior skal gis i henhold til offisielle anbefalinger med hensyn til behov og tidspunkt for vaksinasjon mot TBE.


TicoVac er vaksine mot encefalitt (TBE) overført gjennom flåttbitt, og er indisert for personer som er 16 år og eldre. TicoVac skal gis i henhold til offisielle anbefalinger med hensyn til behov og tidspunkt for vaksinasjon mot TBE.

RISIKOOMRÅDER FOR TBE


I Norge har det vært tilfeller av TBE langs kysten av Agderfylkene, Telemark, Vestfold og Buskerud og i nærliggende geografiske områder. Det er påvist TBE-virus i flått helt opp til Nordland, men her er det ikke påvist TBE-tilfeller (se Smittevernveilederen til Folkehelseinstituttet).

Figur: TBE-tilfeller meldt MSIS 1994-2015 med antatt smittested i Norge. (Folkehelseinstituttet, Smittevernveilederen.)

 

TBE GRUNNVAKSINASJON OG BOOSTER


For raskere immunrespons kan den første og andre dosen gis med 2 ukers mellomrom.
For personer over 60 år og personer med immunsvikt anbefaler Folkehelseinstituttet at grunnvaksinasjon består av 4 doser.

 

Primærvaksinasjon:

Vaksinasjon mot TBE består av tre doser, og gis på samme måte til barn fra 1 år som til voksne. Den første og andre dosen bør gis med et 1-3 måneders intervall. Dersom det er nødvendig med en rask immunrespons, kan den andre dosen gis to uker etter den første. Etter de første to dosene kan det forventes en tilstrekkelig beskyttelse i den pågående flåttsesongen. Den tredje dosen bør gis 5-12 måneder etter den andre dosen.
Etter den tredje dosen kan beskyttelsen forventes å vare i minst 3 år.
 

For personer over 60 år og personer med immunsvikttilstander anbefaler Folkehelseinstituttet at grunnvaksinasjon består av 4 doser (se Vaksinasjonsveilederen til Folkehelseinstituttet).

 

Boosterdosering:

Den første boosterdosen bør gis 3 år etter den tredje dosen. Ytterligere boosterdoser skal gis hvert femte år etter den siste boosterdosen for personer 1–60 år. For personer eldre enn 60 år skal intervallet av boosterdoser generelt ikke overstige 3 år.
 

Innhentingsdose:

Å utvide intervallet mellom noen av dosene (primærvaksinasjonsskjemaet og boosterdoser) kan gi vaksinerte en utilstrekkelig beskyttelse mot infeksjon. Dersom vaksinasjonsskjemaet blir avbrutt etter minimum to foregående vaksinasjoner er det imidlertid nok med én innhentingsdose for å kunne fortsette med vaksinasjonsskjemaet.
 

Informasjon om vaksinen TicoVac/TicoVac Junior

TicoVac Junior brukes til vaksinasjon mot skogflåttoverført encefalitt (TBE) av barn i alderen fra 1 til 15 år.
TicoVac Junior skal gis i henhold til offisielle anbefalinger med hensyn til behov og tidspunkt for vaksinasjon mot TBE.
TicoVac brukes til vaksinasjon mot skogflåttoverført encefalitt (TBE) av personer som er 16 år og eldre.
TicoVac skal gis i henhold til offisielle anbefalinger med hensyn til behov og tidspunkt for vaksinasjon mot TBE.
 

Sikkerhetsinformasjon om vaksinen

De vanligste bivirkningene etter TicoVac/TicoVac Junior er reaksjoner på injeksjonsstedet, samt mild feber hos små barn, særlig etter den første dosen. Alvorlig overfølsomhet for egg- og kyllingproteiner kan føre til alvorlige reaksjoner hos følsomme personer. Ikke alvorlig allergi mot eggproteiner er normalt ingen kontraindikasjon for vaksinasjon med TicoVac/TicoVac Junior. TBE-vaksiner beskytter ikke mot borreliose.

Referanser:

Preparatomtale TicoVac/TicoVac Junior
Vaksinasjonsveilederen til Folkehelseinstituttet.

PP-TCV-NOR-0023