Enable JavaScript to visit this website.

HVOR FARLIG ER ET FLÅTTBITT?

Ett eneste flåttbitt kan være nok til å gjøre deg alvorlig syk. Vanligvis merker du ikke at du blir bitt av flått. En flått kan sitte fast i huden og suge blod fra deg i 1-2 uker. Som regel vil ikke et flåttbitt gi noen plager i det hele tatt. Men du KAN være uheldig, og å få ulike sykdommer som følge av et flåttbitt. Disse sykdommene kan være svært alvorlige. Les mer om de flåttbårne sykdommene borreliose og TBE.


HVORDAN FÅR JEG ET FLÅTTBITT?

Når skogflåtten er aktiv, sitter den i vegetasjonen og venter på at et vertsdyr skal passere. Vertsdyr er først og fremst små pattedyr og fugler, men også store pattedyr som hare, rådyr, elg, storfe, hunder og mennesker. Skogflåtten har ikke øyne, men sanseorganene på forbeina fanger opp duftmolekyler og vibrasjoner i luften, temperaturendringer og luftfuktighet. Når flåtten registrerer at et vertsdyr nærmer seg, strekker den ut forbeina opp i luften og gjør seg klar til å gripe fast i vertsdyret når det passerer.

 

SYMPTOMER PÅ TBE

TBE er en sykdom som du kan få av flåttbitt dersom flåtten er bærer av TBE-viruset. Det er en sjelden sykdom i Norge, men den kan være alvorlig. Symptomene på TBE er først noen dager med influensaliknende symptomer2. Etter noen feberfrie dager vil omtrent én av tre utvikle alvorlig hjernebetennelse som kan gi følgeskader og varige mén3. Det er viktig å være klar over at TBE-viruset finnes i flåttens spyttkjertler og kan overføres kort tid etter man er bitt4. Smitte er også påvist i infisert geitmelk og upasteurisert kumelk5. Les mer

 

SYMPTOMER PÅ BORRELIOSE

Du kan få borreliose av et flåttbitt dersom flåtten bærer bakterien borrelia. Sykdommen er vanligere enn TBE, og den kan i noen tilfeller utvikle seg til en nervesykdom. Det tar flere timer før bakterien overføres ved et flåttbitt. Du vil kunne se et rødt utslett som brer seg ut fra stedet der du hadde flåttbitt. Borreliose kan behandles med antibiotika, og du bør oppsøke lege med én gang hvis du får utslett etter flåttbitt.

Les mer

Kontakt lege hvis du får et rødlig utslett rundt stedet der flåtten har bitt seg fast.
 


Referanser:

  1. Vikse.R Zoonoses Public Health. 2020;00:1–12.
  2. Lindquist L. Lancet 2008; 371: 1861–71
  3. Kaiser R. Brain 1999;122(Pt 11):2067–78
  4. Alekseev AN, Chunikhin SP. Parazitologiia 1990; 24: 177–85
  5. Flåttsenteret. https://flåttsenteret.no/2019/02/forskere-har-funnet-tbe-virus-i-ubehandlet-melk-fra-norske-garder/ Lest 16.06.2020
 
PP-VAC-NOR-0154