Enable JavaScript to visit this website.

BORRELIA KAN GI MANGE PLAGER


Borreliose er en infeksjonssykdom man kan få av flåttbitt. Den skyldes borreliabakterier som flåtten kan bære med seg og som kan overføres ved flåttbitt. Det finnes ulike varianter av borreliabakterier, og de kan gi sykdom ulike steder på kroppen, som i nervesystemet, hjerte eller ledd. Det blir påvist omtrent 400 tilfeller av borreliose hvert år i Norge1. Borreliose behandles med antibiotika.
 

Første fase av borreliose er ofte en rød ring eller et rødlig utslett på infeksjonsstedet. Utslettet brer seg utover fra bittstedet og kalles «erythema migrans». Hvis du får dette, bør du oppsøke lege og få antibiotika for å unngå at det utvikler seg videre. Sammen med utslett kan du få symtomer som tretthet, muskel- og leddsmerter og hovne lymfeknuter1.
 

I andre fase kan du få symptomer som plager i ledd, lammelser i ansiktet eller hjernehinnebetennelse. Tredje fase kan gå over år og gi alvorlige langtidsplager fra hud, ledd eller nervesystem. De nevrologiske plagene i andre og tredje fase kalles ofte nevroborreliose, eller Lyme-borreliose (etter stedet Lyme i USA), og skyldes at bakterien Borrelia burgdorferi har infisert nervesystemet.
 

Det finnes ingen vaksine mot borreliose.
 

Hvor raskt kan du bli smittet? Noen steder i Norge er en større andel av flåtten infisert med borreliabakterier. Sannsynligheten for å få borreliose av flåttbitt er likevel lav. Borreliabakterien finnes i magen til flåtten, og det vil derfor som regel ta flere timer før den overføres ved flåttbitt. Flåtten bør uansett fjernes så raskt som mulig for å unngå overføring av borrelia og TBE-virus (TBE-virus kan overføres mye raskere enn borrelia). Flåtten kan også bære og overføre andre bakterier enn borrelia, men disse gir svært sjelden sykdom hos mennesker i Norge.

Kontakt lege dersom du får et rødlig utslett rundt stedet der flått har bitt seg fast, eller opplever andre symptomer etter flåttbitt.
 


Referanser:

  1. www.flåttsenteret.no, lest 15.06.2020
PP-VAC-NOR-0154