Enable JavaScript to visit this website.

Visste du at flått kan overføre sykdommer som borreliose og TBE? Og at disse sykdommene kan være alvorlige? 

Hva er flått

FLÅTT I NORGE

Flått er nært beslektet med vanlig midd og edderkopper, og lever av å bite seg fast og suge blod av mennesker og dyr. En flått trenger å få i seg blod for å overleve. Flått trives best på skyggefulle og fuktige steder – gjerne løvskog med tett underskog.  Skogflåtten har fire utviklingsstadier: egg, larve, nymfe og voksen. Larven er bare 0,5 mm lang. Nymfene er ca. 1,5 mm. De voksne hannene er 2–3 mm, mens de voksne hunnene er 3–4 mm. Når hunnen er fullsugd med blod, kan den bli inntil 1,5 cm lang. Flått kan bære med seg bakterier og virus. Flått biter seg fast i mennesker og dyr, og kan være årsak til ulike flåttbårne sykdommer.

NÅR KAN DU BLI BITT AV FLÅTT?

I Norge varer vanligvis flåttsesongen fra april til november, eller når temperaturen stiger til 4-5oC.2 Flått er mest aktive om sommeren når det er høy temperatur og luftfuktighet, men det er mulig å bli bitt på vinteren også. Hvis temperaturen ligger på plussiden, kan flåtten være aktiv så lenge det ikke ligger snø på bakken. I varmere land i Mellom-Europa kan det være sesong for flått enda lenger.

HVOR FARLIG ER FLÅTT?

Flåtten som smittespreder kan lede til borreliose og skogflåttencefalitt (TBE). Flåtten kan bære med seg bakterier og virus og kan i noen tilfeller lede til alvorlige sykdommer hos mennesker og dyr. De vanligste sykdommene er borreliose og TBE. Den første er en infeksjonssykdom som blant annet kan gi utslett, utstrålende smerter og lammelser, mens den andre er en virussykdom som kan gi hjernebetennelse. TBE er en sykdom det ikke finnes behandling mot og som kan være svært alvorlig.  Les mer om TBE og borreliose, og hvordan du kan beskytte deg.
 


Referanser:

  1. Vikse.R Zoonoses Public Health. 2020;00:1–12.
  2. Flåttsenteret. https://flåttsenteret.no/flatt Lest 16.06.2020
PP-VAC-NOR-0154