TBE-virus og/eller borrelia fra flått er ikke noe du kan riste av deg! På samme måte som hos oss mennekser kan kjæledyrene våre også bli smittet av flåttbårne sykdommer ved flåttbitt. Har flåtten bitt seg fast på hunden eller katten, sitter den godt fast – og kan være vanskelig å finne. Så selv om hunden kan riste pelsen sin, vil den ikke klare å riste av seg en flått som har bitt seg fast. Dette kan øke sjansen for flåttoverførte sykdommer – også TBE (tick-borne encepalitis), en sjelden, men alvorlig sykdom. Heldigvis kan også hunder og katter beskyttes mot flått!

Visste du at flått som sitter i pelsen på husdyr, og som enda ikke har bitt seg fast, kan flytte seg over på deg? Og at i verste fall kan du bli syk av den?

FLÅTT KAN GÅ FRA DYR TIL MENNESKER

Når flåtten er aktiv sitter den gjerne på et gresstrå, i kratt og lyng eller busker, og venter på at et passende pattedyr skal passere. Ettersom våre hunder og katter ofte ferdes utenfor stier, er de yndede ofre for flått og flåttbitt.  En flått som ennå ikke har bitt seg fast i pelsen, kan lett flytte seg fra en hund eller katt og over til sengetøy, møbler og så videre, og derfra over til mennesker. Studier viser at hunde- og katteeiere har dobbelt så stor risiko for å bli bitt av flått sammenlignet med de som ikke har katt eller hund. 1

Visste du at du i verste fall kan bli syk av flåtten som kjæledyret ditt har fått i pelsen sin? Les mer om TBE og borreliose her. Skogflåtten er imidlertid sårbar for tørke og vil ikke overleve lenge innendørs. Flåtten kan sitte og suge blod i flere dager før den slipper taket.

FLÅTTBITT PÅ HUND OG KATT

For å minske antall flåttbitt er det bra om pelsen sjekkes etter hver tur spesielt om hunden eller katten har gått i langt gress, eller i buskvegetasjon. Gre nøye gjennom pelsen for da kan man også fjerne flått som ikke ennå har festet seg. Det kan være vanskelig å finne flåtten, den er grå-brun og er bare fra 0,5-4 millimeter store. Det er mange eiere som ikke oppdager flåtten før den har fått suge blod i flere dager. Da har den rukket å bli opptil 1,5 centimeter og ligner et lysegrått maiskorn.

Akkurat som hos mennesker fester oftest flåtten seg der det er tynn hud, gjerne på hodet, i og rundt ørene, på buken, i lysken og mellom tærne.

FJERNE FLÅTT PÅ HUND OG KATT

Oppdager du flått på hunden eller katten din bør den fjernes så fort som mulig, fordi jo lenger den sitter jo større er risikoen for at flåtten kan overføre smitte til dyret. Ikke smør på noe før flåtten
fjernes. 

Bruk en egnet flåttfjerner som fjerner flåtten i sin helhet. Ta tak i flåtten så nær huden som mulig og dra rett ut.

Flåttbitt på innsiden av øret til hunden og som fjernes med pinsett. 

Dersom hodet eller munndelene sitter igjen, er det ikke farlig. Dette vil trolig bli borte av seg selv etter noen dager, men risikoen for betennelse øker. Vask gjerne med desinfeksjonsmiddel eller såpe og vann. Se hvordan du fjerner flått riktig.

FLÅTTOVERFØRTE SYKDOMMER HOS HUND OG KATT

Flåtten kan være bærer av ulike sykdomsfremkallende bakterier og virus. Smittestoffene har flåtten fått i seg gjennom å suge blod fra for eksempel infiserte smågnagere, og dermed kan den spre sykdommer videre til både dyr og mennesker. De fleste flåttbitt er derimot ufarlige, og svært få flåttbitt resulterer i alvorlig sykdom. Men både hunder og katter som blir bitt av flått kan bli smittet og utvikle flåttbåren sykdom. Jo raskere en flått som har bitt seg fast i dyret fjernes, jo mindre er risikoen for smitteoverføring fra flåtten.

Hund og eier som leker ute i naturen som flåtten trives godt i. 

De vanligste sykdommene hund og katt kan få, er borreliose og anaplasmose. Men de kan også få babesiose og harepest – i tillegg til TBE (tick-borne encepalitis).

En ny skandinavisk rapport bekrefter at hunder kan bli syke av TBE og er det første PCR-bekreftede tilfellet av TBE hos en hund i Skandinavia. 2

BORRELIOSE HOS HUND OG KATT

Sykdommen borreliose skyldes borreliabakterier som kan overføres fra flåtten. Denne bakterien finnes i flåttens mage/tarm system og det tar cirka 24 timer før flåtten klarer å overføre bakterien. De fleste hunder som smittes av borreliabakterier utvikler ikke klinisk sykdom. Diagnosen kan være vanskelig å stille og kan føre til vedvarende sykdomsproblemer. De kan få symptomer som nedsatt allmenntilstand, feber, ømme og stive ledd. Noen kan også utvikle nyreproblemer som gir symptomer som oppkast, diare, redusert appetitt, økt tørste og urinering.

Borreliose smitter ikke direkte fra dyr til dyr eller fra dyr til menneske.

ANAPLASMOSE HOS HUND

Anaplasmose er en bakteriell infeksjon som overføres fra flått etter at den har fått suge blod i 1-2 døgn. Den er meget vanlig i store deler av Sør-Norge og langs kysten opp til Helgeland, i Sør-Sverige og store deler av Danmark. Både hund og katt kan bli smittet men oftest er det hund som får denne sykdommen.

Om hunden blir syk av bakterien kan de få symptomer etter en til to uker etter flåttbittet. Symptomer som feber, sløvhet og dårlig appetitt, samt tegn på smerte eller ømhet, halting og uvilje til å røre på seg. Mindre vanlige symptomer er oppkast, diare og blødninger. Behandling med intravenøs væske, smertelindring og antibiotika er ofte svært effektivt.

NÅR BØR VETERINÆR OPPSØKES?
AniCura anbefaler å oppsøke veterinær dersom hunden får påvirket allmenntilstand, feber, er uvanlig trøtt, ustø eller om det er tegn til ledd- eller muskelsmerter.

FOREBYGGING OG BEHANDLING AV FLÅTTOVERFØRT SYKDOM

For å beskytte hunden og katten mot flått, og dermed mot de flåttbårne sykdommene, kan du ta i bruk ulike preparater mot flått. Snakk med veterinæren din om hva som er best for ditt kjæledyr. Apoteket kan også bidra med tips og råd. Som dyreeier er det også viktig å beskytte seg selv mot flåttbitt, les hvordan du kan unngå flåttbitt her.Les mer om:


Referanser:

  1. Jones E H, Hinckley A F et al, Zoonoses Public Health, 2018; Feb;65(1):74-79. doi: 10.1111/zph.12369
  2. Andersson, E., Kendall, A., Url, A.  et al. The first RT-qPCR confirmed case of tick-borne encephalitis in a dog in Scandinavia.  Acta Vet Scand62, 51 (2020)
  3. https://www.anicura.no/fakta-og-rad/hund/flatt-forebygging-og-sykdommer/