Enable JavaScript to visit this website.

TBE – EN FARLIG SYKDOM


TBE kan utvikle seg til en svært alvorlig sykdom. TBE  (tick-borne encephalitis/ skogflåttencefalitt) er en alvorlig virussykdom som kan lede til hjernebetennelse, og som det ikke finnes noen legemidler mot. Kun en liten andel av flåtten er bærere av TBE-viruset. Dette varierer fra sted til sted, og fra sesong til sesong. Risikoen for å bli smittet med TBE-virus er lavere enn for å bli smittet med borrelia.


Blir du smittet med TBE-viruset etter flåttbitt, kan du i noen tilfeller få influensaliknende symptomer etter omtrent 1–2 uker, som lett feber, smerter i hode og kropp og eventuelt kvalme og oppkast1. Symptomene varer i underkant av en uke, og 2/3 av de som blir syke, vil bli helt friske av seg selv2.


Hos en av tre av dem som får symptomer, vil TBE-viruset spre seg til hjerne og ryggmarg3. Etter en feberfri uke vil du kunne få nye og kraftigere symptomer på hjernebetennelse (høy feber, hodepine, stiv nakke, brekninger, sløvhet, forvirring, gangforstyrrelser og lammelser). Lammelser oppstår hos ca. 10 % av dem som får hjernebetennelse4. De fleste blir friske igjen etter lang tid, men enkelte får varige skader i nervesystemet. Typiske langtidsplager er problemer med korttidshukommelse, konsentrasjonsproblemer, tretthet og hodepine. Dødeligheten hos de som blir syke er omtrent 1 % i Vest-Europa4.


TBE-viruset er kommet til Norge. Det finnes flått med TBE-virus flere steder i Norge, og særlig i Agderfylkene, Telemark, Vestfold og Buskerud. I tillegg til andre forebyggende tiltak (se faktaboks) anbefaler Folkehelseinstituttet at det bør vurderes å gi TBE-vaksine til barn og voksne som ofte blir bitt av flått langs kysten i disse fylkene. I Norge er totalt 143 tilfeller av TBE meldt i perioden 1994–20184. Av disse tilfellene var 139 smittet i Norge, 22 i utlandet og 8 har ukjent smittested. Dersom du opplever plager du tror kan skyldes flåttbitt, bør du ta kontakt med lege.
Helsepersonell kan lese mer om forebygging av TBE her.


tbe tilfeller antatt smittested norge

Figur: TBE-tilfeller meldt MSIS 1994-2017 med antatt smittested i Norge. (Folkehelseinstituttet, https://www.fhi.no/ml/skadedyr/flatt/skogflattencefalitt-tbe/. Oppdatert 24.06.2019).

 


Referanser:

  1. Lindquist L. Lancet 2008; 371: 1861–71
  2. https://flåttsenteret.no/sykdommer-og-symptomer/sykdommer/skogflattencefalitt-tbe/
  3. Kaiser R. Brain 1999;122(Pt 11):2067–78.
  4. https://www.fhi.no/ml/skadedyr/flatt/skogflattencefalitt-tbe/
PP-VAC-NOR-0154