Enable JavaScript to visit this website.

FLÅTT
–ETT BITT KAN VÆRE NOK

Visste du at flått kan overføre sykdommer som borreliose og TBE (tick-borne encephalitis eller skogflåttencefalitt på norsk)? Og at disse sykdommene kan være svært alvorlige? Her kan du lese mer om farene ved flåttbitt – og hva du kan gjøre for å beskytte deg.

HVA ER FLÅTT?

Flått finnes i dag over store deler av Norge. En flått kan bære med seg bakterier og virus. Flått biter seg fast i mennesker og dyr, og den kan være årsak til ulike sykdommer.

Flått er nært beslektet med vanlig midd og edderkopper, og lever av å bite seg fast og suge blod av mennesker og dyr. Flått trives best på skyggefulle og fuktige steder – gjerne løvskog med tett underskog. Flått lever i 3–6 år, og utvikles fra
ca. 0,5 mm som nymfe til over 1 cm som voksen. 
Flått finnes i dag i store deler av Norge.

right
hvor finnes

UTBREDELSE AV 
SKOGFLÅTT (IXODES RICINUS)

Du kan bli bitt av flått i store deler av Norge.

Det finnes mange ulike arter av flått i Norge, men det er skogflått som kan gi sykdom hos mennesker.

I Norge er borreliose den vanligste sykdommen du kan få som følge av et flåttbitt. Borrelia kan behandles med antibiotika. TBE er en alvorligere sykdom, og kan ikke behandles med noen form for medisiner. TBE er foreløpig mindre utbredt i vårt land, men i vårt naboland Sverige er det hele 3-400 tilfeller av TBE hvert år. Grensene for TBE-infisert flått er i endring, og det er sannsynlig at denne farlige sykdommen vil bli mer vanlig også i Norge i fremtiden. Ved utenlandsreise ta kontakt med lege, apotek eller en vaksinasjonsklinikk.

mann

UNNGÅ FLÅTTBITT OG FOREBYGG 
FLÅTTBÅREN SYKDOM

  1. Fjern flåtten så fort som mulig. I motsetning til borrelia, kan TBE-viruset overføres idet flåtten biter.
  2. Bruk sti og vei, og unngå høyt gress, lyng og buskas.
  3. Dekk til huden når du ferdes i områder med mye flått.
  4. Bruk lyse klær – da blir det enklere å få øye på flåtten.
  5. Sjekk deg selv og barna ofte. Flåtten kan krype rundt i flere timer før den biter seg fast.
  6. Hold den unna. Bruk gjerne flått- eller myggmiddel.
  7. Hold gress i hagen kort – det gir færre flått.
  8. Sjekk både deg selv og firbente venner. Flått på dyr kan flytte seg over til deg.
  9. Oppsøk lege hvis du får et rødlig utslett rundt et bittsted, eller andre symptomer etter flåttbitt.
  10. TBE (hjernebetennelse fra flått) kan også forebygges ved vaksine – snakk med din nærmeste reiseklinikk, lege eller apotek. Les mer om TBE her.

Thor fikk TBE (skogflåttencefalitt) etter flåttbitt. Se filmen og hør Thors historie.

FINN MER INFORMASJON

Vil du vite mer om flått og hvordan du kan beskytte deg mot flåttbitt?  Her finner du svar på noen av de vanligste spørsmålene om dette temaet: 

PP-VAC-NOR-0154