Mor og datter som husker ute i naturen under trær og busker som er vegetasjon flått trives godt i. 

Barn er mer utsatt for flåttbitt enn voksne. De er ofte høyt og lavt i naturen der flåtten befinner seg – de stuper kråke i gresset, og holder seg sjelden på stien når de er på tur.

I denne artikkelen kan du lese mer om:

Dermed er barn også mer utsatt for å få flåttbitt over hele kroppen. Ofte kan du på barn finne flått som har bitt seg fast i nakke- og hoderegionen, mens det på voksne gjerne er på nedre del av kroppen at flåtten biter seg fast.

Det er derfor viktig å sjekke hele kroppen til barnet for flåttbitt, spesielt bak knærne, bak ørene, i hodebunnen, armhuler, navlen, lysken og hårfestet. Se etter om det er «prikker» som vanligvis ikke er på huden til barnet. Det kan fort være en flått – de kan være svært små og vanskelige å se. Dersom flåtten har bitt seg fast, kan den lett «beveges frem og tilbake» med bakkroppen, fordi den sitter fast med munnen. Slik kan du noen ganger skille en flått fra et lite rusk.

FJERNE FLÅTT HOS BARN

Dersom du oppdager en flått på barnet, bør flåtten fjernes så raskt som mulig. Dette kan gjøres med hjelp av en pinsett eller bare neglene. Ta tak
i flåtten helt nede ved huden der den er festet. Dra den rett ut – du trenger ikke vri den ut. Noen ganger kan noe av munnen sitte igjen i huden, men det gjør ingenting. Den vil gå bort av seg selv i løpet av noen dager.

Far som gjennomfører flåttsjekk av datter

Det er ikke uvanlig at det er et litt rødt felt rett rundt bittstedet, som følge av en liten irritasjon etter bittet. Men dersom det utvikles et rødt utslett som brer seg ut fra bittstedet, bør du kontakte lege for å undersøke det. Dette utslettet kan komme 3–30 dager etter flåttbittet. Følg derfor alltid med på bittstedet i tiden etter at du har fjernet flåtten.

TBE-SYMPTOMER HOS BARN

TBE hos barn er veldig sjelden, men dersom et barn likevel skulle få TBE, er generelt sykdomsforløpet mildere enn hos voksne. Sykdommen kan deles inn i to faser, hvor symptomene er ulike:

SYMPTOMER, FASE 1

 • Moderat feber
 • Muskelsmerter
 • Hodesmerter
 • Kvalme
 • Influensalignende symptomer

SYMPTOMER, FASE 2

 • Høy feber
 • Muskelsmerter
 • Nakkestivhet
 • Oppkast
 • Tretthet
 • Lysømfintlighet
 • Hjernebetennelse
Illustrasjon av TBE-symptomer kan deles i fase 1 og fase 2.

Flesteparten av de som får fase 1 av symptomer, blir friske etter dette. Men rundt 30 % av de syke går inn i en ny fase etter en symptomfri uke. 1 I denne fasen opplever de å få kraftigere symptomer. For barn kan disse symptomene være mer «diffuse». Hvis barnet opplever noen av disse symptomene, og du vet at barnet har vært i områder med flått, bør du kontakte lege. 

Noen av symptomene som er relatert til sentralnervesystemet, vil ikke alltid oppdages i løpet av TBE-infeksjonen, men først når barnet blir eldre. Du kan flere år etter infeksjonen oppdage konsentrasjonsproblemer, tretthet, hodepine, lys- og lydømfintlighet og irritabilitet hos barn. Det er ikke alltid naturlig å koble disse symptomene til en TBE-infeksjon som du ikke vet om et barn kan ha hatt. 2

BORRELIA OG BORRELIOSE HOS BARN

Utslettet oppstår oftest 3–30 dager etter flåttbittet og kan variere i form, størrelse og farge. Mange tenker ofte på at det skal være en rød ring rundt bittet («klassisk»), men det er ikke alltid tilfelle. Utslettet kan også være «atypisk», med et ujevnt hudutslett, eller ha en rund fasong. Det er derfor viktig å ta kontakt med lege dersom barnet får et stort utslett rundt bittstedet.

Dersom barn blir bitt av flått, kan det oppstå et lite hudutslett eller en irritasjon ved bittstedet. Dette er ganske vanlig og er helt ufarlig.

Dersom det rødlige utslettet vokser ut fra bittstedet, og oppnår en størrelse på over 5 cm, kan dette være tegn på at barnet har fått borreliose. Dette symptomet kalles Erythema migrans og er det vanligste symptomet på borreliose.

Flått som har bitt seg fast i huden og gitt reaksjon med rød ring rundt, som er et symptom på borreliose.
Rødt og hovent øre etter flåttbitt på barn, reaksjonen kalles borrelia lymfocytom.

Barn kan også oppleve
andre symptomer på borreliose:

 • Muskel- og leddsmerter

 • Tretthet

 • Hodepine

 • Lett feber

 • Hovne lymfeknuter lokalt


Siden flåttens bittsted ofte er i barnets øvre del av kroppen, kan et bitt rundt øreregionen se slik ut. Dette kalles borrelia lymfocytom, og er en liten rød hevelse som oftest ses bak på øreflippen. 3

Borreliabakterien kan også spre seg til andre vev/organer i kroppen, noe som kalles systemisk borreliose. Nevroborreliose er den vanligste formen for borreliainfeksjon i nervesysteme, og symptomene oppstår 1–2 måneder etter flåttbittet. Symptomer på nevroborreliose hos barn er ofte halvsidig ansiktslammelse. Ofte følger også hjernehinnebetennelsessymptomer som hodepine, nakkestivhet, nakkesmerter og lysømfintlighet med. Barnet blir trett, slapp, mister matlyst og har generell litt dårlig allmenntilstand, men feber er ikke alltid til stede hos barn. Jo yngre barnet er, jo mer «diffuse» er symptomene.

FOREBYGGE FLÅTTBITT HOS BARN

Siden barn er høyt og lavt ute i naturen, er det viktig å sjekke barnet for flått hver dag, dersom dere er i områder med flått. Se etter «prikker» som barnet ikke vanligvis har, og fjerne det med én gang. Har flåtten borreliosebakterien i seg, er det liten sjanse for at denne overføres før 24 timer har gått. 4 Dersom flåtten derimot bærer på TBE-viruset, kan viruset overføres med én gang flåtten biter. 1 Det viktigste er altså å fjerne flåtten så raskt som mulig, og følge med på bittstedet i noen uker for å se om det oppstår symptomer.

Du kan også forebygge flåttbitt hos barn ved å tre sokkene over buksekantene nede på foten, kle barnet i lyse klær (da ser du enklere om barnet har flått på seg), børste buksebeina når barnet går ut av stier med tett vegetasjon og henge opp klær til tørk ute etter en tur. Les mer om hvordan du kan unngå flåttbitt og hvordan du gjør en grundig flåttsjekk etter tur her. Flått trives i fuktige omgivelser, ikke i solveggen. Da dør den relativt fort.

Lege som vaksinerer gutt.

Blir barnet ofte bitt av flått og oppholder seg i områder med mye flått og rapporterte humane tilfeller av TBE (nær kysten i Agder, Vestfold og Telemark og tidligere Buskerud fylke), anbefales det å vaksinere seg mot TBE-viruset. Får barnet borreliose, vil det bli behandlet med antibiotika. Dersom barnet får TBE, finnes det derimot ingen behandling – men sykdommen kan forebygges.

Les mer om:Referanser:

 1. Dobler G et al, The TBE Book, 3.edition, 2020, s. 86

 2. Fowler A, Forsman L, Eriksson M et al, J Pediatr 2013;163(2):555-60

 3. Flåttsenteret. https://flåttsenteret.no/flatt Lest 17.12.2020

 4. FHI.no, www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/lyme-borreliose---... oppdatert 27.08.2019. Lest 17.02.2021