Enable JavaScript to visit this website.

TBE forekommer i områder av Sentral- og Øst-Europa, og risikoen for smitte kan variere innenfor små (flekkvise) områder. Folkehelseinstituttet sier at områdene hovedsakelig omfatter Russland, Polen, Østerrike, Ungarn, Tsjekkia, Slovakia, Slovenia, Kroatia, Sør-Tyskland. Videre sier de at det finnes noe mildere former rundt Østersjøen (spesielt Baltikum, spesielt Stockholms skjærgård og østre del av Mälaren, Ålandsøyene, Gotland, Bornholm). I sørlige deler av Sverige er det risiko for smitte i kystområder og ved store innsjøer, og det er rapportert noen sykdomstilfeller også i Bohuslän. Utbredelsen av smitteførende flått ser ut til å øke, og sykdomsforekomsten har de senere årene økt i alle endemiske områder unntatt Østerrike, hvor de har TBE-vaksinasjon i program.

Hvis du oppholder deg i disse delene av verden, og for eksempel i forbindelse med ferdsel i skog og mark, camping, skogsarbeid eller orienteringsløp, kan du ha en økt risiko for å bli smittet. Ønsker du å få råd om hvordan du kan forebygge TBE – kan du lese mer her.
 

Tre typer TBE-virus.

Det finnes tre undergrupper av TBE-viruset som ganske enkelt har navn etter området hvor de hovedsakelig er å finne: en europeisk variant, en sibirsk variant (også kalt orientalsk variant) og en variant fra det fjerne Østen.

Disse variantene har ulik geografisk utbredelse og gir til dels ulike symptomer ved smitte.
 

Spredning.

Det er naturlig nok den europeiske varianten som er aktuell i Norge, og TBE-viruset spres hovedsakelig med skogflåtten (Ixodes ricinus). I tillegg til i Europa finnes også denne arten i USA.

Den Sibirske varianten av TBE-viruset og varianten fra det fjerne Østen, overføres hovedsakelig med flåttarten som kalles taigaflåtten (Ixodes persulcatus). Av utseende er den svært lik den europeiske skogflåtten. Denne er ennå ikke påvist i Norge, men er derimot påvist i Finland og Sverige.

I de østeuropeiske landene utgjør nå lidelsene TBE-viruset fører med seg et reelt folkehelseproblem.
 

TBE øker i Sverige.

I Sverige er TBE mer utbredt enn i Norge. Her har smittetilfellene normalt ligget på 200-300 hvert år. 2017 ble imidlertid et rekordår, med hele 391 tilfeller i følge Folkhälsomyndigheten i Sverige. For 2018 er antall tilfeller TBE fortsatt høyt og Folkhälsomyndigheten rapporterer om 385 tilfeller1. Det er særlig risiko for smitte med TBE i kystområder og ved store innsjøer i sørlige deler av Sverige1. De siste årene er det registert flere tilfeller av TBE der smitten har skjedd på den svenske vestkysten fra rett sør for Göteborg til Bohuslän i nord.
 

Hvor alvorlig er TBE?

TBE kan utvikle seg til en svært alvorlig sykdom, og den Sibirske varianten og varianten fra det fjerne Østen gir som regel et mer alvorlig sykdomsforløp enn den Europeiske varianten, og har en langt høyere dødelighet.

I Norge kjenner man ikke til at noen har dødd som følge av å ha blitt syk av TBE, men det er påvist dødsfall i Sverige og i Finland.  De fleste som får TBE blir friske etter en TBE-infeksjon, men det kan lang tid før du er blitt helt frisk, og mange sliter med langtidsplager etter sykdommen.

map
Referanse: Modifisert versjon av Dobler G, Erber W, Schmitt HJ, Tick-borne encephalitis (TBE) 2018, Global Health Press, 2018

Omfanget av epidemiologisk kartlegging av TBE-tilfeller varierer i de ulike landene. Derfor er det mulig at de data som presenteres her ikke er helt fullstendige. Det kan ikke utelukkes at TBE-virusinfeksjon med etterfølgende utvikling av sykdommen, kan forekomme i nye områder. Dette kartet er basert på dokumenterte tilfeller av TBE-virusinfeksjon samt på deteksjon av patogenet i naturen.

Sist oppdatert: November 2018
 


Referanser:

  1. https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/sjukdomsstatistik/tick-borne-encephalitis-tbe/?t=county Lest 15.01.2020
PP-VAC-NOR-0154