TBE (også kalt skogflåttencefalitt) er en sykdom som du kan få gjennom flåttbitt, dersom flåtten er bærer av
TBE-viruset. Sykdommen er sjelden i Norge, men er til gjengjeld en svært alvorlig virus-sykdom som kan
lede til hjernehinnebetennelse. Les mer om hva TBE er her. TBE forekommer både i Norge og utlandet,
​​​​​​​særlig områder av Sentral- og Øst-Europa. Utbredelsen av smitteførende flått ser ut til å øke.

I denne artikkelen kan du lese mer om:

TBE I NORGE

Flått med TBE-viruset har i de senere år etablert seg i kystdistriktene i Sør-Norge, og de meldte TBE-
tilfellene i Norge har blitt smittet langs kysten i Agder­fylkene, Telemark, Vestfold og Buskerud. 1


Folkehelseinstituttet har undersøkt flått i enkelte kystområder i Viken, Rogaland, Trøndelag og Nordland. I
​​​​​​​alle disse fylkene, inkludert sørlige Nordland, er det funnet flått med TBE-virus. I disse områdene er det ikke meldt om smitte til mennesker, men der det er påvist TBE i flått, kan det være en mulig risiko for smitteoverføring til menneske.

I tillegg til andre forebyggende tiltak anbefaler Folkehelseinstituttet at det bør vurderes å gi TBE-vaksine til
barn og voksne som ofte blir bitt av flått langs kysten i disse fylkene. I 2019 ble det meldt totalt 35 tilfeller
av TBE forårsaket av TBE-viruset, hvorav 28 tilfeller ble smittet innenlands, 4 tilfeller ble smittet i utlandet og
for 3 tilfeller var smittested ukjent. Tilfellene smittet i Norge ble meldt fra Telemark, Vest-Agder, Vestfold, Aust-Agder og Akershus. 3

Av de 169 tilfellene av skogflåttencefalitt meldt i perioden 1994–2018 2, var 139 smittet i Norge, 22 i
utlandet, og 8 på ukjent smittested.

Folkehelseinstituttet melder at det i de siste 10 årene har antall tilfeller ligget mellom 5-16. 2 Antallet for
2019 og 2020 viser en økning fra tidligere år, men en foreløpig topp i antall registrete tilfeller i 2020. 5 I 2020 viser foreløpig tallene en økning av antall TBE tilfeller til 41. 5

Dersom du opplever plager du tror kan skyldes flåttbitt, bør du ta kontakt med lege. 

Oversikt over steder i Norge hvor det er meldt TBE-tilfeller og antatt smittested i Norge.
Figur: TBE-tilfeller meldt MSIS 1994-2017 med antatt smittested i Norge.
​​​​​​​(Folkehelseinstituttet, https://www.fhi.no/ml/skadedyr/flatt/skogflattencefalitt-tbe/. Oppdatert 24.06.2019).


​​​​​​​TBE I UTLANDET

I utlandet forekommer TBE i områder av Sentral- og Øst-Europa, og risikoen for smitte kan variere innenfor
små (flekkvise) områder. Folkehelseinstituttet oppgir at områdene hovedsakelig omfatter Russland, Polen, Østerrike, Ungarn, Tsjekkia, Slovakia, Slovenia, Kroatia og Sør-Tyskland.

Videre opplyser de at det finnes noe mildere former rundt Østersjøen (spesielt Baltikum, Stockholms
​​​​​​​skjærgård og østre del av Mälaren, Ålandsøyene, Gotland og Bornholm).

I sørlige deler av Sverige er det risiko for smitte i kystområder og ved store innsjøer, og det er rapportert
noen sykdomstilfeller også i Bohuslän. Utbredelsen av smitteførende flått ser ut til å øke, og sykdomsforekomsten har de senere årene økt i alle endemiske områder unntatt Østerrike, hvor de har TBE-vaksine i vaksinasjonsprogrammet.

Oversikt over land hvor det finnes flått med TBE smitte.
Referanse: Modifisert versjon av Dobler G, Erber W, Schmitt HJ, Tick-borne encephalitis (TBE) 2018, Global Health Press, 2018

Omfanget av epidemiologisk kartlegging av TBE-tilfeller varierer i de ulike landene. Derfor er det mulig at de data som presenteres her ikke er helt fullstendige. Det kan ikke utelukkes at TBE-virusinfeksjon med etterfølgende utvikling av sykdommen, kan forekomme i nye områder. Dette kartet er basert på
​​​​​​​dokumenterte tilfeller av TBE-virusinfeksjon samt på deteksjon av patogenet i naturen.

Les mer om:


Referanser:

  1. https://www.fhi.no/ml/skadedyr/flatt/skogflattencefalitt-tbe/#utbredelse.... Oppdatert 24.6.2019. Lest 03.04.2021

  2. Årsrapport 2019. Overvåking av infeksjonssykdommer som smitter fra mat, vann og dyr, inkludert vektorbårne sykdommer.

  3. https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/skogflatte... Oppdatert 15.04.2019. Lest 09.12.2020

  4. Paulsen KM, Stuen S et al. «Tick-borne encephalitis virus in cows and unpasteurized cow milk from Norway. Zoonoses and Pubic Health. 2019; Vol 66, issue 2

  5. Folkehelseinstituttet, MSIS, foreløpig data per 24.02.2021