TBE (også kalt skogflåttencefalitt) er en sykdom som du kan få gjennom flåttbitt, dersom flåtten er bærer av
TBE-viruset. Sykdommen er sjelden i Norge, men er til gjengjeld en svært alvorlig virussykdom som kan
lede til hjernehinnebetennelse. Les mer om hva TBE er her. TBE forekommer både i Norge og utlandet,
​​​​​​​særlig områder av Sentral- og Øst-Europa. Utbredelsen av smitteførende flått ser ut til å øke.

I denne artikkelen kan du lese mer om:

TBE I NORGE

Flått med TBE-viruset har i de senere år etablert seg i kystdistriktene i Sør-Norge, og de meldte TBE-
tilfellene i Norge har blitt smittet langs kysten i Agder­, Vestfold og Telemark og tidligere Buskerud fylke.1


I Norge lever flåtten langs kysten helt nord til Bodø. TBE-smitte hos flått og småvilt ser ut til å spre seg og er påvist i flere områder enn der det er rapportert TBE-smitte til menneske. Folkehelseinstituttet har undersøkt flått i enkelte kystområder i Østfold, Akershus, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland. I alle disse fylkene, inkludert sørlige Nordland, er det funnet flått med TBE-virus. I de samme fylkene er det også funnet TBE-antistoffer i serum fra hjortedyr og produksjonsdyr. I disse områdene er det ikke meldt om smitte til mennesker, men der det er påvist TBE i flått, kan det være en mulig risiko for smitteoverføring til menneske. Skogsarbeidere og andre som oppholder seg mye ute i terrenget i endemiske områder er mest utsatt for smitte.1 

​​​​​​​Her i landet er fremdeles sykdomsforekomsten lav. I Norge er totalt 238 tilfeller av skogflåttencefalitt meldt i perioden 1994 – 2020. Av disse tilfellene var 203 smittet i Norge. Per mars 2021 var alle meldte TBE-tilfellene i Norge smittet nær kysten i Agder, Vestfold og Telemark, tidligere Buskerud fylke. I disse områdene er det i tillegg også påvist TBE-virus i flått og hjortedyr.1

Folkehelseinstituttet melder at det i de siste 10 årene har antall tilfeller ligget mellom 5-16.2 Antallet for
2019 og 2020 viser en økning fra tidligere år, men en foreløpig topp i antall registrete tilfeller i 2020.3 ​​​​​​​I 2020 viser foreløpig tallene en økning av antall TBE tilfeller til 41.3

Dersom du opplever plager du tror kan skyldes flåttbitt, bør du ta kontakt med lege. 

Oversikt over steder i Norge hvor det er meldt TBE-tilfeller og antatt smittested i Norge. ​​​​​​​
Figur: TBE-tilfeller meldt MSIS 1994-2017 med antatt smittested i Norge.
​​​​​​​(Folkehelseinstituttet, https://www.fhi.no/ml/skadedyr/flatt/skogflattencefalitt-tbe/. Oppdatert 24.06.2019).


​​​​​​​TBE I UTLANDET

I utlandet forekommer TBE i områder av Sentral- og Øst-Europa, og risikoen for smitte kan variere innenfor
små (flekkvise) områder. Folkehelseinstituttet oppgir at områdene hovedsakelig omfatter Russland, Polen, Østerrike, Ungarn, Tsjekkia, Slovakia, Slovenia, Kroatia og Sør-Tyskland.1

Folkehelseinstituttet opplyser at det finnes noe mildere former rundt Østersjøen (spesielt Baltikum, Stockholms ​​​​​​​skjærgård og østre del av Mälaren, Ålandsøyene, Gotland og Bornholm).1

I sørlige deler av Sverige er det risiko for smitte i kystområder og ved store innsjøer, og det er rapportert
noen sykdomstilfeller også i Bohuslän. Utbredelsen av smitteførende flått ser ut til å øke, og sykdomsforekomsten har de senere årene økt i alle endemiske områder unntatt Østerrike, hvor de har TBE-vaksine i vaksinasjonsprogrammet.1

Oversikt over land hvor det finnes flått med TBE smitte.
Referanse: Modifisert versjon av Dobler G, Erber W, Schmitt HJ, Tick-borne encephalitis (TBE) 2018, Global Health Press, 2018

Omfanget av epidemiologisk kartlegging av TBE-tilfeller varierer i de ulike landene. Derfor er det mulig at de data som presenteres her ikke er helt fullstendige. Det kan ikke utelukkes at TBE-virusinfeksjon med etterfølgende utvikling av sykdommen, kan forekomme i nye områder. Dette kartet er basert på
​​​​​​​dokumenterte tilfeller av TBE-virusinfeksjon samt på deteksjon av patogenet i naturen.

Les mer om:


Referanser:

  1. Folkehelseinstituttet, vaksinasjonsveilederen for helsepersonell. Lest 08.09.2021

  2. Årsrapport 2019. Overvåking av infeksjonssykdommer som smitter fra mat, vann og dyr, inkludert vektorbårne sykdommer.

  3. Folkehelseinstituttet, MSIS, foreløpig data per 24.02.2021

  4. Paulsen KM, Stuen S et al. «Tick-borne encephalitis virus in cows and unpasteurized cow milk from Norway. Zoonoses and Pubic Health. 2019; Vol 66, issue 2

  5. Folkehelseinstituttet, smittevernveilederen. Lest 08.09.2021