HVA ER BORRELIA OG BORRELIOSE?

Borrelia er bakterien som smitter ved flåttbitt, og som kan gi infeksjonssykdommen borreliose. Den kalles også ofte for Lyme borreliose, og skyldes borreliabakterien som flåtten kan bære med seg – og som kan overføres ved flåttbitt.

I denne artikkelen kan du lese mer om:

Skogflått som kryper på blad og trives godt på steder med busker og kratt.

Det finnes ulike varianter av borreliabakterien og de kan gi sykdom ulike steder på kroppen, som i nervesystemet, hjerte eller ledd. Borreliose behandles med antibiotika.

I 2019 ble det meldt 488 tilfeller av Lyme borreliose i Norge. 1 Dette er de tilfellene hvor bakterien har spredd seg til organer i kroppen. Omtrent 7000 nordmenn får hudinfeksjonen erythema migrans hvert år. De fleste av disse er barn og eldre over 60 år. 2

Det er skogflåtten som overfører borreliabakterien, og i Norge befinner skogflåtten seg fra Østfold og opp til Helgeland. Det er store geografiske forskjeller i funn av smitte i flått og derfor er det viktig at du sjekker deg for flått dersom du er i områder med mye flått.

Borreliabakterien finnes i magen til flåtten, og det vil derfor som regel ta flere timer før den overføres ved flåttbitt. I motsetning til borreliabakterien overføres TBE-viruset i skogflått med én gang flåtten
biter. 3 Derfor bør flåtten fjernes så raskt som mulig for å unngå overføring av TBE-viruset eller borreliabakterien, dersom flåtten bærer på det. Flåtten kan også bære og overføre andre bakterier enn borrelia, men disse gir svært sjelden sykdom hos mennesker i Norge.


SYMPTOMER PÅ BORRELIOSE

I områder hvor det befinner seg mye flått, vil mange bli smittet av borreliose i løpet av livet, men ikke alle vil få symptomer. Kroppens immunforsvar vil ordne opp selv i halvparten av tilfellene.

De vanligste symptomene på borreliose:

 • Rødlig utslett (erythema migrans) – et utslett større enn 5 cm, som brer seg ut fra bittstedet

 • Slapphet

 • Hodepine

 • Muskel- og leddsmerter

 • Lokalt hovne lymfeknuter

Flått som har bitt seg fast i huden og gitt reaksjon med rød ring rundt, som er et symptom på borreliose.

Rett etter et flåttbitt kan det oppstå et litt rødt område på huden der flåtten har sittet. Dette er ikke noe farlig, og du trenger ikke gjøre noe med det. Dersom det utvikler seg et rødlig utslett fra bittstedet, som blir over 5 cm stort, kan det være erythema migrans, som er et vanlig symptom på borreliose. Du bør da kontakte lege for videre behandling.

Utslettet trenger ikke være som en rød ring. Dette kalles «klassisk» utslett og oppleves av rundt 45 % av dem med borreliose. 4 Utslettet kan ha en rundt form, og ca. 46 % av de smittede opplever dette. 4 Utslettet kan også være «atypisk», uten en rund form, noe 9 % av de smittede opplever. Da ser utslettet mer ut som en hvilken som helst hudinfeksjon. 4

SYMPTOMER PÅ NEVROBORRELIOSE

Når borreliabakterien sprer seg til nervesystemet, får vi nevroborreliose. Symptomer på dette vil komme fra et par uker til et par måneder etter flåttbittet.

Dette er symptomene på nevroborreliose:

 • betennelse i hjernehinner og hjernerøtter (Bannwart syndrom)

 • nakke-/ryggsmerter, brennende smerter – verst om natten

 • stråling ut i arm, bein eller fra rygg til mage

 • lammelser og problemer med koordinasjon og kraft

 • ansiktslammelse

 • nedsatt allmenntilstand med influensaliknende symptomer

BORRELIA-TEST OG BEHANDLING

Det kan være vanskelig å påvise borreliabakterien i blod og spinalvæske. Derfor brukes tester for spesifikke antistoffer som dannes dersom du har hatt borreliabakterien i kroppen. Antistofftestene viser som regel at du har hatt borreliabakterien i kroppen en gang, uavhengig av om du har vært syk tidligere.

Ofte stilles diagnosen borreliose ved en helhetlig vurdering av prøvesvar sammen med symptomer (hudutslett, nevrologiske symptomer, andre symptomer) og sykehistorien. Får du stilt diagnosen borreliose, vil du bli behandlet med antibiotika. Det finnes ingen vaksine mot borrelia.
​​​​​​​

Les mer om:


Referanser:

 1. Folkehelseinstituttet. Årsrapport 2021. Overvåking av infeksjonssykdommer som smitter fra mat, vann og dyr, inkludert vektorbårne sykdommer. Lest 13.09.2022
 2. Flåttsenteret, https://flåttsenteret.no/, Lest 10.03.2022​​​​​​​
 3. Alekseev AN, Chunikhin SP. Parazitologiia 1990; 24: 177–85
 4. Bennet, L et al, Clinical appearance of erythema migrans caused by Borrelia afzelii and Borrelia garinii – effect of the patient’s sex, Wien Klin Wochenschr (2006) 118/17–18: 531–537