FLÅTT
–ETT BITT KAN VÆRE NOK

Flått kan bære med seg smitte som kan lede til borreliose, men også hjernebetennelse (TBE), en sjelden, men alvorlig virussykdom. I Norge er det kun meldt om TBE-smitte hos mennesker langs kysten av Agder, Vestfold og Telemark og Viken (se figur under), og risikoen for smitte er også høyest i disse områdene. Det ble påvist skogflåttencefalitt i to nye kommuner på østsiden av Oslofjorden i 2021 (Vestby og Fredrikstad: totalt 2 tilfeller). De fleste tilfellene ble smittet i områdene rundt Larvik, Porsgrunn, Arendal og Skien.1

På denne siden kan du lese mer om hva flått er – og hvordan du kan unngå flåttbitt.

FLÅTT OG FLÅTTOVERFØRT SYKDOM

Skogflåtten (Ixodes ricinus) har mange ulike navn i Norge. Skaubjønn, skaumann, skogbjørn, tege, hantikk, blodmidd, kinnflått, påte, sugar m.m. er alle navn som brukes, men som oftest kalles den bare flått eller skogflått. Den suger blod av fugl og pattedyr, inkludert mennesker, og har i den forbindelse potensial til å overføre sykdommer.2

Skogflåtten er regnet som den verste smittesprederen blant blodsugerne i de nordlige delene av Europa. De to vanligste sykdommene som overføres til mennesker med skogflått i Norge er borreliose (en bakterieinfeksjon) og skogflåttencefalitt, en sjelden med alvorlig infeksjon i sentralnervesystemet forårsaket av et virus (TBE-virus). Humane TBE tilfeller er rapportert i enkelte sørlige kyststrøk (Agder, Vestfold og Telemark og Viken fylke).1 Andre sykdommer er anaplasmose, tularemi (harepest) og babesiose.2

Kjæledyr kan også bli smittet av flåttoverførte sykdommer ved flåttbitt. Derfor er det viktig å beskytte seg mot flått og gjøre det man kan for å unngå flåttbitt på deg selv og på hunden eller katten din. Flåttoverført smitte fra flått er ikke noe du kan riste av deg.

right
Kartoversikt over flåttutbredelsen i verden, noen steder er mer utbredt enn andre.

UTBREDELSE AV FLÅTT

Du kan bli bitt av flått i store deler av Norge, men det er særlig noen områder hvor flått er mer utbredt enn andre. 

I Norge har vi ulike typer flått, men det er skogflått som kan gi sykdom hos mennesker. De to mest vanlige flåttbårne sykdommene i Norge er:
TBE og borreliose.

Begge sykdommene smitter ved flåttbitt. Mens borreliose er en bakteriesykdom, er TBE er en sjelden, men alvorlig virussykdom. Her kan du lese mer om hva som skiller sykdommene.

I Norge er borreliose den vanligste sykdommen som følge av et flåttbitt. Borreliose kan behandles med antibiotika, mens TBE ikke kan behandles med noen form for medisiner – og må derfor forebygges. Les mer om hvordan unngå flåttbitt her.


TBE-infisert flått er foreløpig mindre utbredt i Norge, men i vårt naboland Sverige er det 300-400 tilfeller av TBE hvert år. TBE-infisert flått er i endring, og det er ikke utenkelig at denne alvorlige sykdommen kan bli mer vanlig i Norge i fremtiden. Ved utenlandsreise ta kontakt med lege, apotek eller en vaksinasjonsklinikk.

Les mer om utbredelsen av TBE i Norge og i utlandet her.

Illustrasjon av de 10 flåttvettreglene som er fine å følge for å unngå flåttbitt.

UNNGÅ FLÅTTBITT OG FOREBYGG 
FLÅTTBÅREN SYKDOM
​​​​​​​

 1. Fjern flåtten så fort som mulig. I motsetning til borrelia, kan TBE-viruset overføres idet flåtten biter.
 2. Bruk sti og vei, og unngå høyt gress, lyng og buskas.
 3. Dekk til huden når du ferdes i områder med mye flått.
 4. Bruk lyse klær – da blir det enklere å få øye på flåtten.
 5. Sjekk deg selv og barna ofte. Flåtten kan krype rundt i flere timer før den biter seg fast. Les mer om flåttbitt hos barn.
 6. Hold den unna. Bruk gjerne flått- eller myggmiddel.
 7. Hold gress i hagen kort – det gir færre flått.
 8. Sjekk både deg selv og firbente venner. Flått på dyr kan flytte seg over til deg.
 9. Oppsøk lege hvis du får et rødlig utslett rundt et bittsted, eller andre symptomer etter flåttbitt.
 10. TBE (hjernebetennelse fra flått) kan også forebygges ved vaksine
  – snakk med din nærmeste reiseklinikk, lege eller apotek dersom du blir ofte bitt av flått, og ferdes i områder der det er rapportert humane tilfeller av TBE (Agder, Telemark og Vestfold og Viken fylke)1
  Les mer om TBE her.

MER INFORMASJON OM  FLÅTT OG FLÅTTBITT

Vil du vite mer om flått, flåttbårne sykdommer og hvordan du kan beskytte deg? Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om dette teamet: 

Referanser: 
1. Folkehelseinstituttet. Årsrapport 2021. Overvåking av infeksjonssykdommer som smitter fra mat, vann og dyr, inkludert vektorbårne sykdommer. Lest 13.09.2022
2. Folkehelseinstituttet. https://www.fhi.no/nettpub/skadedyrveilederen/edderkopper-og-midd/skogflatt/%20?term=fl%C3%A5tt%20&h=1. Oppdatert 04.06.19. Lest 12.10.2022